Certificado de empadroamento

Descrición

O certificado é un documento no que se acreditan os datos que constan no padrón municipal de habitantes: nome, apelidos, data de nacemento, domicilio, persoas que residen nesa vivenda no caso de ser menor de idade...

Requirimentos

- DNI do solicitante ou libro de familia do/a menor.

Notas para o cidadán

- Pódese solicitar e obter ao momento achegándose á oficina do Padrón municipal, co documento de identidade do solicitante.
- Tamén o pode solicitar a través da carpeta cidadá desta páxina web (precisa clave de acceso, DNIe ou certificado dixital).

Información sobre o custo

Ordenanza fiscal municipal: Ordenanza fiscal 3.07 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos

Solicítase en

Padrón Municipal de Habitantes
Enderezo: Baixos de Raxoi (entrada pola rúa Raxoi)
Tel.: 981 542 318
Fax: 981 543 028 // Correo: padronmh@santiagodecompostela.gal
Correo: Contactar co Concello
Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9.00 a 13.00 horas.
No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través da páxina https://citaprevia.santiagodecompostela.gal ou do teléfono 881505107.

Preséntase en

Tramítase en

Padrón Municipal de Habitantes
Enderezo: Baixos de Raxoi (entrada pola rúa Raxoi)
Tel.: 981 542 318
Fax: 981 543 028 // Correo: padronmh@santiagodecompostela.gal
Correo: Contactar co Concello
Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9.00 a 13.00 horas.
No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través da páxina https://citaprevia.santiagodecompostela.gal ou do teléfono 881505107.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: