O Concello de Santiago pon á túa disposición un completo directorio de enderezos e teléfonos a través do que podes contactar de forma directa coas distintas concellarías, áreas, empresas e departamentos encargados da xestión dos servizos que a entidade municipal lle ofrece á cidadanía.

Concellaría
Alcaldía
Comunicación
Praza do Obradoiro, 1-baixo
Tel.: 981 543 109

Relacións Públicas e Protocolo
Praza do Obradoiro, 1-1º andar
Tel.: 981 542 357

Atención á Cidadanía
Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128

Lingua
Pazo de Raxoi, entrada polo baixo da Travesía de Raxoi, 1º andar
Tel.: 981 542 409 / Web: Departamento de Lingua Galega en Facebook
Concellaría de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica
Cultura. Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións s/n.
Tel.: 981 552 290
Web: www.compostelacultura.gal // www.compostelacultura.gal/portalinstitucional

Oficina central de información turística municipal
Rúa do Vilar, 63
Tel.: +34 981 555 129
Fax: 981 584 748
Aberta todo o ano
Novembro - Abril : 10 a 18 hs
Semana Santa / Maio - Outubro : 9 a 19 hs
info@santiagoturismo.com
Web: www.santiagoturismo.com

Educación e Cidadanía
Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 554 400
Concellaría de Deportes e Benestar Animal
Deportes
Estadio Multiusos de San Lázaro, porta 1. Avda. Fernando Casas Novoa, 20.
Tel.: 981 528 730 // Web: deportes.santiagodecompostela.gal

Festas
Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 347

Relacións Veciñais Rural
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, núm. 12-14
Tel.: 981 542 350

Medio Rural
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, núm. 12-14
Tel.: 981 542 436

Relacións Veciñais
Casa das Asociacións
Rúa Manuel Beiras, 3 (antiga estación de Cornes)
Tel.: 981 542 350

Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD)
Rúa Manuel María, 8 (Salgueiriños)
Tel.: 981 981 542 465 // Correo electrónico: umad@santiagodecompostela.gal
Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude
Servicios Sociais
Isaac Diaz Pardo 2- 4 (Galeras)
Tel: 981 542 465

Xuventude
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001 / Web: Departamento de Xuventude en Facebook

CERSIA Empresa
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 542 493 / / Fax: 981 542 492
Contactar co Concello
Web: www.cersiaempresa.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Concellaría de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude
Servicios Sociais
Isaac Diaz Pardo 2- 4 (Galeras)
Tel: 981 542 465

Xuventude
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 543 001 / Web: Departamento de Xuventude en Facebook
Concellaría de Economía, Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local
Intervención e Tesouraría
Galeras, 5- 3º andar
Tel.: 981 542 319 (Intervención) // 981 542 317 (Tesouraría)

Atención ao Contribuínte
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977

Persoal
Pazo de Raxoi
Tel.: 981 542 326

Contratación
Pazo de Raxoi. Entrada pola avda. de Raxoi (escaleira esqda, 1º andar)
Tel.: 981 542 370

Compras e Subministros
Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314

Arquivo Municipal Praza do Obradoiro, 1-3º andar
Tel.: 981 543 085 /
Horario: de luns a venres (excepto festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Concellaría de Medio Ambiente, Convivencia e Informática
Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314
Concellaría de Medio Rural
Medio Rural
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, núm. 12-14
Tel.: 981 542 436

Relacións Veciñais Rural
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, núm. 12-14
Tel.: 981 542 350
Concellaría de Mobilidade, Seguridade Cidadá, Barrios, Obras e Relacións Veciñais
Mobilidade
Praza de Camilo Díaz Baliño, s/n (Estación de Autobuses)

Seguridade Cidadá e Tráfico
Pazo de Raxoi
Tel.: 981 542321

Oficinas Centrales y Administración de la Concejalía de Centros Socioculturales
Casa das Asociacións de Cornes. Rúa Manuel Beiras, 3
Tel.: 981 543 090
Web: www.santiagosociocultural.org
Concellaría de Sustentabilidade Ambiental, Dereitos dos Animais, Servizos Básicos Comunitarios, Parques e Xardíns e Vías e Obras
Medio Ambiente
Praza de Camilo Díaz Baliño, 15-baixo
Tel.: 981 543 147

Parques e Xardíns
Mercado Nacional de Gando (Lugar de Amio)
Tel.: 981 542 451

Brigada de Vías e Obras
Polígono do Tambre. Vía Pasteur, 14.
Tel.: 619 811 971

Obras e Proxectos
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, 12-14 1º
Tel.: 981 542 422
Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica
Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1- 2º andar
Tel.: 981 542 420

Cidade Histórica e Rehabilitación
Praza de Cervantes, 5-1º e 2º
Tel.: 981 542 437 // 981 542 419 (Rehabilitación)
Directorio
Alcaldía
Praza do Obradoiro, 1-1º andar
Tel.: 981 542 357
Contactar co Concello
Área de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420 (Cita previa técnicos municipais)
Contactar co Concello
Apertura de establecementos
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Arquivo Municipal
Praza do Obradoiro, 1-3º andar
Tel.: 981 542 485

Horario: De luns a venres, agás festivos, de 9:00 a 14:00 h.
Asesoría xurídica
Praza do Obradoiro,1
Tel.: 981 542 316
Atención á Cidadanía
Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.
Atención ao Contribuínte
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 981 542 340
Contactar co Concello

Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h. (agás horario específico de cita previa)
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)
Cita previa
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións s/n.
Tel.: 981 574 152
Contactar co Concello
Web: www.auditoriodegalicia.org
www.compostelacultura.gal
Bombeiros. Servizo de extinción de incendios e salvamento
Avenida de Rodríguez de Viguri, 45
Tel.: 981 542 444 / 080 (emerxencias)
Contactar co Concello

Horario: Todos os días, de forma ininterrompida.
Brigada Municipal de Vías e Obras
Polígono do Tambre. Vía Pasteur n. 14.
Tel.: 981 528 724

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas
Cartografía
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 424
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas. O persoal técnico atende ao público, previa cita (teléfono: 981 542 420).
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María, 6 (Salgueiriños)
Tel.: 981 542 465
Contactar co Concello
Cita previa

cabes@santiagodecompostela.gal
Centro Sociocultural Aurelio Aguirre (Conxo)
Campo de Conxo, 15
Tel.: 981 528 740
Contactar co Concello
Centro Sociocultural da Rocha
Rúa do Beado, 1. Rocha Vella
Tel.: 981 543 003
Centro Sociocultural da Trisca
Corredoira das Fraguas, 92
Tel.: 981 543 191
Contactar co Concello
Centro Sociocultural de Fontiñas
Rúa Berlín, 13
Tel.: 981 528 750
Contactar co Concello
Centro Sociocultural de Santa Marta
Rúa de Antonio Rama Seoane, 6
Tel.: 981 543 017
Centro Sociocultural de Villestro
Lugar de Quintáns, s/n. Villestro
Tel.: 981 537 818
Centro Sociocultural do Castiñeiriño
Virxe de Fátima, s/n
Tel.: 981 542 459
Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14 – 16
Tel.: 981 543 001
Contactar co Concello
Centro Sociocultural José Saramago (Vite)
Rúa Carlos Maside, 7
Tel.: 981 542 490
Contactar co Concello
Comercio
Rúa República de El Salvador, 12, entresollado
Tel.: 981 542 492
Contactar co Concello
Web: comercio.santiagodecompostela.gal

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

Facebook: https://www.facebook.com/ComercioSantiago/
Twitter: https://twitter.com/ComercioStgo
Correo: comercio@santiagodecompostela.gal
Compostela Film Comision
Rúa do Vilar, 68
Tel.: 981 555 129
Contactar co Concello
Web: www.santiagoturismo.com
Comunicación (Prensa)
Praza do Obradoiro, 1-baixo
Tel.: 981 542 309
Contactar co Concello
Consorcio da Cidade de Santiago
Casa Vaamonde, Rúa do Vilar, 59.
Tel.: 981 574 700
Web: www.consorcio-santiago.org/
Contratación
Pazo de Raxoi. Entrada pola avda. de Raxoi (escaleira esqda, 1º andar)
Tel.: 981 542 370
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Cultura
Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 461
Contactar co Concello
Web: www.compostelacultura.gal
Depósito municipal de vehículos
Rúa Amio, s/n (Polígono Costa Vella)
Tel.: 981 582 220
Deportes
Avda. Fernando Casas Novoa, 20. Estadio Municipal Verónica Boquete, porta 1 (San Lázaro)
Tel.: 981 528 730
Contactar co Concello
Web: deportes.santiagodecompostela.gal/gl

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9:00 a 14:00 h.
Dirección de Área de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1- 2º andar
Tel.: 981 542 439
Contactar co Concello
Disciplina urbanística
Casas Reais,8-1º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 542 431

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 431).
Educación
Avenida Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 554 400 / 981 554 401
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Emprego
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 543 060
Web: www.axencialocaldecolocacion.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h
Escola Infantíl Municipal de Meixonfrío-Salgueiriños
Rúa do Lavadoiro, s/n
Tel.: 981 528 707

Escola infantil municipal de Conxo
Praza Aurelio Aguirre, 1. Conxo
Tel.: 981 528 702
Contactar co Concello
Escola infantil municipal de Fontiñas
Rúa de Londres, 12-14
Tel.: 981 528 703
Escola Municipal de Música
Finca Vista Alegre. Rúa das Salvadas, s/n
Tel.: 981 528 701 / 881 956 924 / 636 979 527
Contactar co Concello
Expropiacións
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 425
Fax: 981 542 427
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Festas
Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 461
Fax: 981 542 348
Contactar co Concello
Igualdade
Isaac Díaz Pardo, 2-4
Tel.: 981 542 465

Web: https://cimcompostela.gal
Información e Comunicación Local, S.A. (Incolsa)
Rúa do Vilar, n. 63, baixo.
Tel.: 981 555 129
Contactar co Concello
Web: www.santiagoturismo.com
Intervención. Fiscalización e contabilidade
Galeras, 5- 3º andar
Tel.: 981 542 319

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Licenzas e comunicacións de obras
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Lingua galega
Rúa da República do Salvador, 12
Tel.: 981 542 409
Web: delingua.santiagodecompostela.gal
Correo: dlg@santiagodecompostela.gal
Medio ambiente
Praza Camilo Díaz Baliño, 15 baixo
Tel.: 981 543 147
Contactar co Concello
Servizo de lacería Tel.: 981 542 323
Mercado Nacional de Gando
Lugar de Amio
Tel.: 981 528 758
Mercados Centrais de Abastecemento de Santiago, Mercagalicia S.A.
Vía La Cierva s/n., Polígono do Tambre.
Tel.: 981 563 055
Contactar co Concello
Web: mercagalicia.gal/
Mocidade
Rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16
Tel.: 981 542 457
Contactar co Concello
Web: https://www.facebook.com/pages/Conceller%C3%ADa-de-Xuventude-de-Santiago-de-Compostela/151484694905798

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420
Fax: .
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: Consultar co departamento
Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC)
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 314
Contactar co Concello
Oficina municipal de turismo
Rúa do Vilar, 63
Tel.: +34 981 555 129

Web: www.santiagoturismo.com

Horario: Aberta todo o ano
Novembro - Abril : 10 a 18 hs
Semana Santa / Maio - Outubro : 9 a 19 hs
Oficinas Centrais e Administración da Concellería de Centros Socioculturais
Casa das Asociacións de Cornes. Rúa Manuel Beiras, 3
Tel.: 981 543 090
Web: www.santiagosociocultural.org
Padrón Municipal de Habitantes
Baixos de Raxoi (entrada pola avda. de Raxoi)
Tel.: 981 542 318 // Correo: padronmh@santiagodecompostela.gal

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas. (Horario de verán de 9:00 a 13:00)
A atención presencial realizarase sen cita previa e unicamente será necesario solicitar número ou quenda na máquina dispensadora de citas (situada na entrada da oficina).
Parques e Xardíns
Mercado Nacional de Gando (Lugar de Amio)
Tel.: 981 542 451

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Participación Cidadá
Casa das Asociacions de Cornes. Rua Manuel Beiras 3.
Tel.: 981 542350
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h
Persoal. Xestión de Recursos Humanos
Pazo de Raxoi, entrada polo baixo da Travesía de Raxoi, 1º andar
Tel.: 981 542 496 (persoal funcionario) 981 542 498 (laboral) 981 542 499 (recursos humanos)
Contactar co Concello

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9.00 a 14.00 horas.
Policía Municipal
Pazo de Raxoi, entrada pola rúa Trindade.
Tel.: 981 542 323. Obxectos perdidos: 981 542 441. Emerxencias: 092
Web: policialocal.santiagodecompostela.gal

Horario: Todos os días as 24 horas.
Promoción económica
Alcalde Raimundo López Pol, s/n. Edificio CERSIA
Tel.: 981 542 493
Contactar co Concello
Web: www.cersiaempresa.org

Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Protección Civil
Avenida Fernando Casas Novoa, 20. Local 1 (Estadio de San Lázaro)
Tel.: 981 543 105
Contactar co Concello
Protocolo e Relacións Públicas
Praza do Obradoiro, 1
Tel.: 981 542 312
Contactar co Concello
Proxectos e obras
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, 12-14 1º
Tel.: 981 542 422
Contactar co Concello
Rehabilitación e Vivenda
Casas Reais,8-2º andar. Casa Elisa e Ximena
Tel.: 981 54 24 37
Rexistro Xeral
Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo

Horario: Atención presencial: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas.

A atención presencial no Rexistro Xeral realizarase sen cita previa e unicamente será necesario solicitar número ou quenda na máquina dispensadora de citas.
Os cidadáns poderán obter o seu número ou quenda das 09:00 ás 13:30 horas.
Cada quenda permitirá realizar un máximo de dous trámites. No caso de ter que facer máis de dous trámites, os interesados poderán obter os números que precisen.
Rexistro electrónico do Concello de Santiago en sede.santiagodecompostela.gal
Tamén pode presentar calquera documentación ou solicitude dirixida ao Concello de Santiago a traves da Red SARA

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita na rúa do Presidente Salvador Allende, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación relacionada co departamento de Atención ao Contribuínte só será recollida nese departamento.

O Rexistro Xeral NON recolle a documentación que se deba de presentar na oficina de Atención ao Contribuínte.

Para axilizar a tramitación de solicitudes relativas a temas urbanísticos e tributarios prégase a súa presentación nos rexistros auxiliares específicos.

Segundo o disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:
En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica.

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

e) Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se determine regulamentariamente por cada Administración.
Secretaría
Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1 baixo
Tel.: 981 542 316 (secretaría xeral do Pleno) e 981 542390 (secretaría xeral do goberno municipal)
Secretaría de matrimonios civís
Praza do Obradoiro,1-1º andar
Tel.: 981542326
Contactar co Concello

Horario: De 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, agás festivos.
Seguridade Social
Carlos Briones Valera, s/n
Tel.: 981 566 600

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9.00 a 14.00 horas.
Servizo de laceria
Tel.: 981 542 323
Servizo de recollida de voluminosos
Tel.: 981 565 469
Servizos comunitarios
Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
Tel.: 981 542 324
Contactar co Concello
Servizos Sociais
Rúa Isaac Díaz Pardo, 2-4 (Galeras)
Tel.: 981 542 465
Contactar co Concello
Cita previa

Correo: ssociais@santiagodecompostela.gal
Servizos urbanísticos: Patrimonio
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 425
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Servizos urbanísticos: Planeamento urbanístico
Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 426
Contactar co Concello

Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).
Sociedade Anónima Municipal de Transporte (TUSSA)
Rúa de Clara Campoamor. Estación intermodal de Santiago de Compostela
Contactar co Concello
Web: www.tussa.org
Tel. transporte urbano: 981 568 210
Tel. tarxetas aparcamento: 981 568 106
Tanatorio municipal
Rúa das Mulas, s/n (Boisaca)
Tel.: 981 555 184
Contactar co Concello
Tesouraría
Galeras, 5-3º andar
Tel.: 981 542 341

Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario da Oficina de atención ao público na Oficina de Atención ao Contribuiente ata o 15 de septembro de 9:00 a 13:00 13:00 horas, a excepción de citas previas.
Tráfico
Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
Tel.: 981 542321
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través da páxina https://citaprevia.santiagodecompostela.gal
Unidade de Atención ás Migracións
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n (Edificio CERSIA)
Tel.: 981 542 495
Contactar co Concello
Web: https://uami.gal/

Horario: Atención ao público:
Horario de inverno: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
Horario de verán (do 15 de xuño ao 15 de setembro): de 9:00 a 13:00 horas.
Liñas de autobuses: liña 4 e liña 6.
Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD)
Rúa Manuel María, 8 (Salgueiriños)
Tel.: 981 542 465

Xestión de recintos deportivos - Sociedade Mixta Deportiva Xade, S.L.
Multiusos Fonte do Sar, rúa Diego Bernal s/n.
Tel.: 981 568 160
Web: www.multiusos.net/
Xestión tributaria, Recadación e Inspección
Galeras, 5 -3º andar
Urxencias
Urxencias
Tel.: 112 / 061
Policía municipal
Tel.: 981 542 323 / 092
Policía nacional
Tel.: 091
Garda civil
Tel.: 981 581 611
Bombeiros
Tel.: 981 542 444 / 080
Protección civil
Tel.: 981 543 105
Contra a violencia de xérero
Tel.: 016
Servizos sociais
Tel.: 981 542 465
Depósito municipal de vehículos (guindastre)
Rúa de Castela e León, s/n (Polígono Costa Vella)
Tel.: 981 582 220
Servizo de augas
Tel.: 981 561 555
Avarías: 981 572 723 / 900 201 250
Hospital clínico
Tel.: 981 950 000
Hospital provincial
Tel.: 981 951 500
Radio taxi
Tel.: 981 569 292
Tele taxi
Tel.: 981 943 3333
Aeroporto
Tel.: 913 211 000
Estación de autobuses
Rúa Clara Campoamor, s/n
Tel.: 981 542 416
Estación de ferrocarril
Tel.: 981 597 400
Compartir: