Os avisos serven para dar a coñecer os comunicados de carácter urxente, licitacións abertas, rúas cortadas ao tráfico e desvíos alternativos.CONVIVENCIA

Incidencias da Policía Local

Dende as 08:00 horas do día 23/03/2017 ata as 08:00 horas do día 24/03/2017.
CONCENTRACIÓN: a carón dos edificios da XUNTA DE GALICIA sen incidencias, finalizando a mesma ás 12:00 h.
ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa PUENTE LA REINA, 1, consistente en atropelo a peón fora de paso de peóns, por parte dun vehículo,con resultado dun FERIDO LEVE .
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: na rúa TORRENTE BALLESTER consistente en caída dunha motocicleta.
ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN: na rúa VALIÑO entre unha bicicleta e un turismo resultando danos materiais.
DILIXENCIAS: instrúense dilixencias por discusión familiar. No lugar dos feitos identifícase a unha persoa que tiña unha orde de procura, detención e personación emitida por un xulgado de Madrid.
EDUCACIÓN VIARIA: Impártese módulo teórico práctico a alumnos de educación infantil do colexio San Jorge.
LOCALIZACIÓN PERMANENTE: de cinco persoas (arresto domiciliario).
ALCOHOLEMIA: faise proba de alcoholemia á condutora dun vehículo dando resultado positivo con infracción penal.
INSPECCIÓN DE LOCALES: contrólanse varios locais.
FESTAS EN PÌSOS: acódese a varios pisos.

XUNTA DE GOBERNO

Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local do venres 24 de marzo

ORDE DO DÍA

1.- Aprobación de acta de sesión anterior.

2.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á concesión de licenza para a reestructuración de acceso a garaxe para instalación dun ascensor - plataforma elevadora en rúa Londres nº 5-7, Bloque H, Lisboa 3F-3G, Atenas 4B-4C. LIC/1609/2015.

3.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á concesión de licenza para a construccion dunha vivenda unifamiliar na rúa Cañoteira nº 37. LIC/753/2016.

4.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa a non admitir a trámite a solicitude de revisión de oficio instada contra o acordo da Xunta de Goberno Local de 11 de setembro de 2015 para obras de rehabilitación da edificación sita en rúa de San Pedro nº 15 e rúa do Medio nº 59. LIC/1479/2014.

5.- Proposta do concelleiro delegado de Medio Ambiente e Convivencia relativa á contratación de emerxencia da limpeza da marquesiña da Avenida de Xoán XXIII.

6.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade relativa á autorización da cesión da praza nº 41 do aparcamento Ponte Castro-A Rosa.

7.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade relativa á estimación parcial do recurso de reposición interposto fronte ao acordo da sesión de 18.2.15, de pago de xuros na expropiación da edificación núm. 6 da Casa do Cabildo na praza do Toural, e aprobación do gasto para o pago de xuros.

8.- Proposta do concelleiro delegado de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade relativo á execución da providencia do Xulgado Contencioso-Administrativo num.2 no proxecto de urbanización do polígono 5 de Fontiñas e rúas exteriores do PERI de Outeiro.

9.- Proposta do concelleiro delegado de Educación e Cidadanía relativa á aprobación da memoria da XVII campaña municipal de animación á lectura "UNHA ÚLTIMA CARTA".

10.- Proposta do concelleiro delegado de Educación e Cidadanía relativa á solicitude unha subvención para o Plan concertado de servizos sociais comunitarios específicos (escolas infantís municipais) para o cumprimento da lei de sustentabilidade de Administración Local.

11.- Informe-proposta da área de Acción Social relativa á solicitude dunha subvención para o finanzamento de servizos sociais comunitarios básicos para o ano 2017.

12.- Proposta da Alcaldía relativa á devolución da fianza constituida para responder do contrato de "Subministro de prendas de confección a medida, prendas para o auga, calzado e complementos de uniformidade (subdividido en catro lotes diferenciados pola súa natureza) para a policía local do Concello de Santiago de Compostela. Lote A".

13.- Proposta da Alcaldía relativa á devolución da fianza constituida para responder do contrato de "Servizo de mantemento e reparación dos pavimentos no ámbito da cidade histórica de Santiago de Compostela, excluído o recinto intramuros".

14.- Proposta da Alcaldía relativa á devolución da fianza constituida para responder do contrato de "Obras incluídas no proxecto básico e de execución de creación do campo da festa e pista polideportiva en Angrois".

15.- Dar conta das Resolucións das Concellerías Delegadas.

16.- Rogos e Preguntas.

CONVIVENCIA

Corte de tráfico na avenida Rosalía de Castro

Por mor das obras da rúa Montero Ríos, este sábado e domingo, días 25 e 26 de marzo, é preciso pechar ao tráfico a avenida de Rosalía de Castro, á altura da rúa de Montero Ríos, para incorporar unha canalización. O corte será de 8,00 a 20,00 horas, quedando a partir desta hora a rúa aberta á circulación.

Produciranse os seguintes cambios na circulación:

- O tráfico de saída da cidade desviarase pola avenida da Coruña e avenida das Ciencias para saír polo Campus Sur.
- A circulación de entrada será desviada pola praza de Vigo cara á rúa Nova de Abaixo - Montero Ríos para incorporarse de novo á avenida de Rosalía de Castro.

Transporte urbano

O corte afectará ás liñas 1, 12, C2, P2 e P8 nos traxectos en sentido norte (entrada á cidade). As liñas que circulan en sentido sur (desde a avenida de Xoán Carlos I por Rosalía de Castro a praza de Vigo) non serán desviadas.

Desde a parada situada en Rosalía de Castro, na confluencia con Romero Donallo, as liñas indicadas desviaranse por praza de Vigo, avenida. de Vilagarcía, República Arxentina, Xeneral Pardiñas e rúa da Senra.

Quedará suprimida neses traxectos a parada (112) da avenida de Xoán Carlos I.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA

Corte de tráfico na rúa do Vilar

Con motivo de obras de reparación do pavimento, a rúa do Vilar permanecerá cortada ao tráfico dende o luns 13 de marzo ata o venres 7 de abril, no tramo comprendido entre o número 34 da devandita rúa e a praza do Toural.

Deste xeito, os vehículos autorizados, chegados ao Cantón do Toural, deberán seguir pola rúa Nova. O corte e o desvío estarán debidamente sinalizados.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

Compartir: