Queixas e suxestións

Plataforma de xestión de avisos e incidencias nas instalacións dependentes do Concello de Santiago de Compostela.

Trátase dun servizo interno, destinado ao uso por parte do persoal municipal e outro persoal autorizado. O acceso está restrinxido a usuarios que dispoñan de identificador e clave.

Os cidadáns teñen á súa disposición diversas canles de contacto no apartado CONTACTO E INCIDENCIAS deste portal web municipal.


Compartir: