Concello de Santiago de Compostela

Saltar a contidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » Noticias » Noticias
Compartir:
CONSORCIO

O estudo de arquitectura Pesquera Ulargui gaña o concurso para a construción do Instituto de Ciencias do Patrimonio

Maqueta de situación do futuro centro no ámbito das Brañas de Sar.
Ampliar Maqueta de situación do futuro centro no ámbito das Brañas de Sar.


Simulación do proxecto.
Ampliar Simulación do proxecto.


Exposición ante o xurado da idea gañadora.
Ampliar Exposición ante o xurado da idea gañadora.


26/01/2011 O estudo de arquitectura Pesquera Ulargui será o encargado de desenvolver o proxecto de construción do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do Consello Superior de Investigacións Científicas, que terá a súa sede en Santiago de Compostela, no espazo verde das Brañas de Sar. A súa proposta foi a elixida polo xurado ao remate da segunda fase do concurso, no que se examinaron seis propostas diferentes.

A decisión do xurado foi remitida ao CSIC que, no marco dun procedemento negociado, adxudicou o proxecto e a dirección da obra a Pesquera Ulargui. Este estudo de arquitectura, asentado en Madrid, está formado polos arquitectos Jesús Ulargui e Eduardo Pesquera, e entre os seus últimos traballos destacan a remodelación do Museo de Pontevedra, o Centro de Congresos de Ibiza ou a renovación da Universidade de Comillas. Tamén foron invitados a participar na Bienal de Venecia en 2008, como novas promesas da arquitectura.

Entre outros aspectos, a proposta gañadora foi seleccionada en base á súa integración no entorno e á resolución arquitectónica e funcional do programa. Tamén se consideráron aspectos como a sinxeleza e a economía da construción, o aforro no consumo de enerxía, a xestión da auga ou o custo do mantemento posterior do edificio.

O xurado do concurso, presidido polo director da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago, Ángel Panero, estivo formado polo coordinador institucional do CSIC en Galicia, Uxío Labarta (que actuou como secretario); o xefe de Área da Oficina Técnica de Obras do CSIC, Alfonso López Marín; o xefe do Servizo de Planeamento e Xestión do Concello de Santiago, Carlos Blanco; e os arquitectos Víctor López Cotelo e Ángel Fernández Alba.

As restantes cinco propostas finalistas pertencen aos estudos José Llinás i Carmona, Oscar Andrés Quintela e Iván Andrés Quintela; Estudio Barozzi Veiga e Sabín Blanco Arquitectos; Gonzálo Moure Lorenzo e Enxeñeiros e Arquitectos Consultores IDOM.

Anthropos
Baixo o lema "Anthropos", Pesquera e Ulargui presentaron o seu proxecto para o novo edificio, que destaca pola súa funcionalidade, a súa integración na paisaxe e a súa eficiencia enerxética. A súa arquitectura apenas sobresae do terreo e está conformada por diferentes estruturas cúbicas interconectadas entre si e que conteñen tanto os despachos, na súa parte externa, como os almacéns, laboratorios e centro de documentación, na súa parte interna.

O xurado destacou do proxecto gañador o seu sentido do lugar e da economía, que se integra con facilidade na paisaxe, e que responde con fidelidade ao programa de necesidades do centro. A organización interna de funcionamento diario resólvese practicamente nun só nivel, e o acceso e a parte pública situados no nivel superior son representativos e facilmente illables do resto do edificio. Valorouse moi positivamente a integración e proximidade dos espazos de traballo individuais, comúns, de laboratorio e de servizo, así como a rúa interior proposta, que organiza o tránsito e serve de interfaz entre os cubículos individuais e os espazos comúns, e posibilita diferentes tipos de accións e usos, como descanso, socialización, reunións informais...

Destaca a orixinalidade da cuberta, conformada por un manto vexetal, que actúa a modo de alfombra verde en continuaidade coa paisaxe. Os despachos ábrense ao oeste, sobre a ladeira, a modo de ollos sobre a cidade e as Brañas de Sar. Estas estancias están tratadas coma mobles, o que permitirá unilas ou separalas segundo as necesidades.

No que se refire á enerxía, a nova construción será un edificio de fácil mantemento, capaz de xestionar os recursos enerxéticos de forma eficiente. Os materiais construtivos e os revestimentos garanten o maior aforro posible e, grazas á adaptación do edificio ao terreo e á súa cuberta vexetal, unha cámara de aire intermedia e ventilada permitirá, mediante un sinxelo sistema de apertura e peche en verán e inverno, que o circuíto de renovación de aire por "plenum" sexa utilizado como aporte gratuíto de frío e calor para o illamento. Tamén contará cunha implantación de chan radiante e un conxunto de paneis termodinámicos para a produción de auga quente. O novo edificio ocupará unha superficie total construída de 3.776 metros cadrados, distribuídos en dúas plantas. Esta superficie esgota a edificabilidade prevista polo PXOM na área das Brañas de Sar.

A construción do edificio suporá un investimento por parte do CSIC de 6.103.000 euros

O Instituto de Ciencias do Patrimonio
Dende o Consorcio de Santiago e o CSIC considérase de grande importancia este concurso, xa que foi convocado co obxecto de garantir a maior calidade posible para o futuro centro, un edificio que, ademais de funcionar ben, sexa por si mesmo unha declaración de boa arquitectura e integración no territorio. En definitiva, patrimonio arquitectónico para a cidade e unha lección de integración na paisaxe -as Brañas de Sar- espazo verde de primeira magnitude no futuro urbano de Santiago.

Este centro de referencia nacional require unhas instalacións moi específicas e especializadas, co obxectivo de responder ás diferentes actividades científicas que albergará. Nel traballarán arredor de 100 investigadores, no que será un centro pioneiro e de vangarda na investigación científica en relación co patrimonio e a paisaxe no sur de Europa. A súa localización en Santiago foi impulsada decididamente dende o Consorcio de Santiago, que ademais promoveu o concurso internacional de proxectos en dúas fases, co obxectivo de garantir a integración do edificio na paisaxe, de modo que sexa modelo e referencia de arquitectura contemporánea.

En setembro de 2009 o alcalde e presidente do Consorcio de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo, e Rafael Rodrigo Montero, presidente da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, asinaban un convenio para a construción nas Brañas do Sar do Instituto de Ciencias do Patrimonio, un centro de referencia no ámbito da investigación do patrimonio histórico e da paisaxe cultural no ámbito europeo. Agárdase que o Instituto estea construído e en funcionamento en 2013. Grazas ao apoio e á implicación do Consorcio, o Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, cuxa ubicación se disputaban outras cidades españolas, construirase finalmente en Santiago de Compostela.

As Brañas do Sar
O parque urbano das Brañas do Sar será un grande espazo verde de conexión entre a Cidade da Cultura de Galicia e o centro urbano de Compostela, que conectará tamén os barrios de Fontiñas, Sar e Pontepedriña, así como a área do Multiusos co Parque Eugenio Granell e a futura estación intermodal.

As Brañas do Sar pertencen ao sistema do río Sar, de gran riqueza ambiental e paisaxística. O seu alto grao de humanización configurou unha paisaxe agraria tradicional que constitúe un patrimonio aínda vivo, de excepcional valor natural e etnográfico no corazón da capital de Galicia. Nel recoñécense importantes elementos patrimoniais vinculados á xestión da auga e á produción agrícola, como muíños (seis en total), pontes, pontellas, camiños ou marcos, sen esquecer a vinculación física do espazo verde coa colexiata de Sar, Ben de Interese Cultural e Monumento Nacional dende 1895.

O Consorcio de Santiago ten previsto na súa programación plurianual a incorporación ao dominio público das Brañas de Sar e o seu acondicionamento como parque urbano promovendo diferentes iniciativas:
-redacción do Plan Especial de Brañas de Sar
-un estudo previo á redacción do Plan Especial de Brañas de Sar, elaborado dende a Universidade Politécnica de Barcelona, baixo dirección do profesor Albert Cuchí
-un estudo etnográfico-arqueolóxico, elaborado en colaboración co Laboratorio do Patrimonio do CSIC (futuro Incipit)
-diversos estudos sobre a accesibilidade á Cidade da Cultura e a súa conexión coa cidade histórica de Santiago

O Plan Especial
O Plan Especial de ordenación, protección, mellora medioambiental e acondicionamento das Brañas del Sar, cuxa redacción foi promovida dende o Consorcio de Santiago, programa un investimento de case sete millóns de euros. Foi redactado en clave sostenibilista e de rehabilitación medioambiental, de acordo coas previsións e directrices estipuladas no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago.

Os criterios de intervención no espazo das Brañas do Sar intégranse nunha "estratexia verde" para o conxunto da cidade e van orientados cara a unha política de sostenibilidade, que cada vez máis se sitúa no eixe das políticas de recuperación do patrimonio que promove o Consorcio. Contempla tanto a regulación dos usos públicos do parque como a creación de percorridos peonís e de servizo, o acondicionamento da vexetación e a preservación das características ambientais do contorno, con especial atención á preservación das canles públicas e a conservación das brañas e das áreas inundables. Tamén se valora o conxunto de elementos de interese arquitectónico, etnográfico e natural asociados á zona, tales como cómaros, pontellas, pontes e árbores de interese. Deste xeito, polo seu valor patrimonial e ambiental, estimouse idóneo a ubicación nas Brañas do Sar do edificio que albergará o Instituto.

Voltar


A miña compostela

Pon esta web máis cómoda, máis rápida, máis ao teu xeito.

Axenda


Enviar | Imprimir | Arriba

© Concello de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centraliña) 981 542 357 (Alcaldía).