DEPORTES

A Xunta de Goberno local aproba as bases da convocatoria de cesión de usos das instalacións deportivas

10/06/2024 A Xunta de Goberno Local aprobou hoxe as bases reguladoras da convocatoria de cesión de usos das instalacións deportivas municipais para actividades deportivas e físicas durante a tempada 2024-2025.

Debido á gran demanda destas instalacións, a Concellería de Deporte decidiu regular de xeito ordenado o procedemento de solicitude a través dun sistema de concorrencia que garanta un reparto o máis equitativo posible, cuxas bases foron aprobadas esta mañá polo executivo municipal. Un sistema de asignación de horas vinculado, preferentemente, a adestramentos, práctica deportiva federada, e actividades físicas e educativas para a tempada e/ou curso escolar 2024/25.

Poderán solicitar as instalacións deportivas municipais as entidades deportivas de Santiago de Compostela inscritas no rexistro municipal de asociacións e definidas polo artigo 40 de Lei del Deporte de Galicia: clubs deportivos, agrupacións deportivas escolares e seccións deportivas todas elas sen ánimo de lucro; as federacións deportivas; deportistas individuais con licenza federativa en vigor nas modalidades de atletismo e/ou triatlón para o caso concreto das pistas de atletismo do Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro; e asociacións en xeral de Santiago debidamente inscritas no rexistro municipal de asociacións.

Excepcionalmente poderánselle asignar horas para actividades nas instalacións deportivas municipais a entidades deportivas ou asociacións que non estean inscritas no rexistro municipal, sempre e cando queden horas sobrantes nesta convocatoria ou soliciten franxas horarias para as que non existe demanda por parte de entidades ou deportistas da cidade.

Presentación de solicitudes

A presentación da solicitude para as actividades deportivas de adestramento realizarase no prazo de 15 días naturais a partir do día seguinte á publicación da convocatoria na páxina web municipal do Concello de Santiago e na do Departamento de Deportes.

A presentación de solicitudes para actividades físicas (actividades extraescolares…) estará aberto ata o 20 de setembro, para facilitar a incorporación das actividades vinculadas cos centros de ensino.

Con respecto ao prazo para a presentación de solicitudes individuais para o uso das pistas de atletismo do Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, estará aberto durante toda a tempada deportiva, pero coa autorización condicionada á dispoñibilidade e capacidade de ocupación.

Deberase presentar unha solicitude por cada entidade e por tipo de instalación onde deberá ordenar as preferencias de días e franxas horarias para adestrar. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, ao longo de toda a tempada 2023/24, calquera entidade que reúna os requisitos desta convocatoria poderá presentar unha nova solicitude que será valorada sempre que exista dispoñibilidade e aínda que este procedemento fose resolto.

Distribución das horas

O procedemento polo que se distribuirán as horas das instalacións deportivas municipais terá en conta un baremo de prioridades: 1º nivel de prioridade para actividades directas ou de colaboración municipal, lectivas obrigatorias, e aquelas que aglutinen a persoas con discapacidade; 2º nivel de prioridade para adestramentos de ámbito federativo e as vinculadas co deporte escolar da Xunta de Galicia e un 3º nivel de prioridade para as actividades físicas e propostas deportivas recreativas e competitivas non oficiais.

Como norma xeral distribuiranse horas de luns a venres entre as que non estean reservadas pola Concellería de Deportes para os desenvolvemento das súas propias actividades ou programas municipais. As horas para competición serán reservadas semanalmente segundo os calendarios oficiais de competición e dispoñibilidade existente, valorando a demanda que exista.

A cesión de horas farase por instalación deportiva, tendo en consideración o horario de apertura establecido, o tipo de actividade que mellor se acomode a cada unha delas segundo as súas características e, tomando como referencia, a carga horaria reservada para o mesmo fin e entidade durante a tempada 2023/24, considerando os ascensos e descensos.

Documentos relacionadosCompartir: