EDUCACIÓN

OBRADOIROS PARA A CONCILIACIÓN NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS

04/05/2021 OBRADOIROS DE VERÁN 2021 PARA A CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CONXO, AS FONTIÑAS E MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS
Os obradoiros teñen como obxectivo axudar ás familias a conciliar a vida familiar, laboral e persoal nos períodos extraescolares. Así as escolas infantís municipais convértense nun lugar de encontro para nenos/as do segundo ciclo de Educación Infantil e Primeiro ciclo de Primaria cunha proposta diferente e lúdica, rompendo coa rutina do curso escolar e ofertando unha serie de actividades ós máis pequenos/as que permitan ás súas familias seguir cumprindo cos compromisos laborais.

DESTINATARIOS:
Nenos e nenas empadroados no Concello de Santiago de Compostela ou sen estar empadroados cursen os seus estudos en centros de educación infantil e primaria desta cidade, con idades comprendidas entre os 3 e os 8 anos, (2º ciclo de educación infantil e 1º e 2º de educación primaria).

DATAS DE REALIZACIÓN:
• Xullo: mes completo (do 01 ao 31, agás sábados, domingos e festivos)
• Agosto: mes completo agosto (do 1 ao 30, agás sábados, domingos e festivos)

OBRADOIROS PARA O CURSO 2021-2022 NAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE CONXO, AS FONTIÑAS E MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS
Os obradoiros teñen como obxectivo axudar ás familias a conciliar a vida familiar, laboral e persoal nos períodos extraescolares. Así as escolas infantís municipais convértense nun lugar de encontro para nenos/as do segundo ciclo de Educación Infantil e Primeiro ciclo de Primaria cunha proposta diferente e lúdica, rompendo coa rutina do curso escolar e ofertando unha serie de actividades ós máis pequenos/as que permitan ás súas familias seguir cumprindo cos compromisos laborais.

DESTINATARIOS: Nenos e nenas empadroados no Concello de Santiago de Compostela ou sen estar empadroados cursen os seus estudos en centros de educación infantil e primaria desta cidade, con idades comprendidas entre os 3 e os 8 anos (2º ciclo de educación infantil e 1º e 2º curso de educación primaria).

DATAS DE REALIZACIÓN: Os obradoiros desenvolveranse durante o curso escolar 2021-2022, de acordo co calendario escolar da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
Os obradoiros desenvolveranse coas seguintes modalidades, a escoller polos interesados/as:
• Obradoiros durante o curso escolar 2021-2022 (de setembro a xuño).
• Obradoiros días soltos
• Obradoiros vacacións escolares (primeiros dias de Setembro, Nadal, Entroido, Semana Santa e últimos días de xuño). Estas prazas, no caso de que non se cubran cos nenos/as matriculados nos obradoiros do curso escolar serán cubertas segundo os puntos obtidos mediante o proceso de baremación.

Compartir: