CENTROS SOCIOCULTURAIS

Programación da Rede de Centros Socioculturais

28/08/2019 Santiago de Compostela conta con máis de 40 centros socioculturais distribuídos entre os diversos barrios que conforman o municipio. Contan cunha programación estable de exposicións, conferencias, ciclos formativos e audiovisuais, cursos, etc.

O Departamento de Centros Socioculturais programou, para esta nova tempada 2021/2022 actividades con preto de 2500 prazas ofertadas, a maiores das deseñadas para as aulas de xogo e de lectura, a través de programacións específicas que se desenvolverán en distintos centros dos barrios e do rural.

Toda a programación pode consultarse nos documento adxuntos e nos propios centros socioculturais.

A programación dos centros socioculturais inclúe as propias organizadas polo Concello e as das entidades usuarias dos mesmos, estando supeditada ás variacións que por mor das medidas sanitarias se poidan producir.

A participación nestas actividades supón a aceptacións das condicións marcadas polas autoridades sanitarias e a obriga de información e consentimento informado mediante a sintatura do formulario de participación que se facilitará no momento da preinscrición.

Direccións relacionadasCompartir: