CENTROS SOCIOCULTURAIS

Programación da Rede de Centros Socioculturais

28/08/2019 Santiago de Compostela conta con máis de 40 centros socioculturais distribuídos entre os diversos barrios que conforman o municipio. Contan cunha programación estable de exposicións, conferencias, ciclos formativos e audiovisuais, cursos, etc.

O Departamento de Centros Socioculturais programou, para esta nova tempada 2020/2021, 157 actividades, con 1.385 prazas ofertadas, a maiores das deseñadas para as aulas de xogo e de lectura, a través de 10 programacións específicas que se desenvolverán en distintos centros dos barrios e do rural.

Toda a programación pode consultarse nos documento adxuntos e nos propios centros socioculturais.

NOTA (14/12/2020):

Seguindo cos procedementos habituais de renovación e preinscrición de participantes nas actividades regulares 2021 dos centros socioculturais, naquelas onde hai prazas dispoñibles e nas de nova creación, abrése o prazo de apuntamento a partir do luns 14 e ata o dia 28 de decembro de 2020.

A preinscrición pode facerse achegándose aos centros ou chamando por teléfono para a recollida de datos.

A programación dos centros socioculturais inclúe as propias organizadas polo Concello e as das entidades usuarias dos mesmos, estando supeditada ás variacións que por mor das medidas sanitarias se poidan producir.

A participación nestas actividades supón a aceptacións das condicións marcadas polas autoridades sanitarias e a obriga de información e consentimento informado mediante a sintatura do formulario de participación que se facilitará no momento da preinscrición.

Compartir: