EDUCACIÓN E CIDADANÍA

Servizos de comedor e de madrugadores na rede de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello de Santiago de Compostela

01/09/2019 O Concello de Santiago de Compostela puxo en marcha o 11 de setembro de 2019 o servizo de comedores e madrugadores nos seguintes centros de ensino públicos: Apostólo Santiago, Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos-Villestro, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei (Lavacolla), Monte dos Postes, Raíña Fabiola e Ramón Cabanillas e, no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só o servizo de madrugadores.

Todas as familias que solicitaron praza no rexistro xeral do concello de Santiago nos prazos establecidos (entre o 25 de xuño e o 22 de xullo de 2019) foron admitidas, e comenzaron a facer uso del mesmo na data que indicaron na ficha de inscrición. Non poden facer uso de xantar e almorzo os/as usuarios/as con recibos impagados de cursos anteriores.

Para a mellor coordinación e información arredor deste servizo municipal de comedores e madrugadores, Serunion -empresa que continuará a prestación do servizo ata a nova adxudicación- pón a disposición das familias usuarias do servizo os seguintes datos de contacto: Teléfono 881 550 110. Correo electrónico: preaviso.concellodesantiago@serunion.com e un teléfono de contacto do/a coordinador/a dos centros escolares durante a prestación do servizo (Consultar no documento Información Xeral para as Familias inscritas nos servizos).

Toda a información para as familias sobre o servizo atópase incluída nos documentos adxuntos.

Compartir: