EDUCACIÓN E CIDADANÍA

Servizos de comedor e de madrugadores na rede de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello de Santiago de Compostela

01/09/2019 O Concello de Santiago de Compostela puxo en marcha o 11 de setembro de 2019 o servizo de comedores e madrugadores nos seguintes centros de ensino públicos: Apostólo Santiago, Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos-Villestro, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei (A Lavacolla), Monte dos Postes, Raíña Fabiola e Ramón Cabanillas e, no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só o servizo de madrugadores.

O servizo de comedores e madrugadores organízao o Concello de Santiago de Compostela no marco dun convenio de colaboración coa Consellería de Educación para prestar un servizo ás familias con menores a cargo, que favoreza a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e tamén a adquisición de valores e hábitos saudables desde a infancia.

Aquelas familias que non solicitaron o servizo e o necesiten, teñen que realizar a correspondente tramitación a través do Rexistro Xeral do Concello, cubrindo o impreso correspondente, que poden descargar nesta páxina web municipal (documento adxunto) ou solicitar o impreso no propio comedor escolar.

Ademais, a empresa Alimentación Saludable Gallega, S.L., que prestará os servizos a partir do 1 de febreiro 2020, pon a disposición das familias usuarias do servizo os seguintes datos de contacto:

- Teléfono 606 940 087
- Correos electrónicos: atencioncomedorsantiago@alimentacionsaludablegallega.com e facturacionsantiago@alimentacionsaludablegallega.com

Toda a información para as familias sobre o servizo atópase incluída nos documentos adxuntos.

Compartir: