Tramitacións on-line (Solicitude de PIN de acceso)

Descrición

Na CARPETA CIDADÁ (banner situado na portada desta páxina web), está dispoñible un servizo para realizar trámites municipais en liña.

Requirimentos

Pode acceder a este servizo:
 • Solicitando unha clave de acceso (PIN) na Oficina Municipal de Atención á Cidadanía.
 • Co DNI electrónico.
 • Co certificado dixital.

Documentación necesaria

Solicitude do PIN:
Persoa física:
 • Fotocopia do documento de identidade do solicitante.
 • En caso de actuar en representación, deberá achegar fotocopias dos documentos de identidade do representante e do solicitante, coa autorización escrita deste último ou copia do poder de representación.
Persoa xurídica:
 • Fotocopia do CIF da persoa xurídica.
 • Fotocopia da escritura ou estatutos de constitución da entidade.
 • Documento que acredite capacidade para actuar en nome da entidade e fotocopia do documento de identidade do respresentante.
Colaborador social:
 • Fotocopia do DNI/NIF da persoa adherida ao convenio de colaboración social.
 • Declaración de alta de datos fiscais.
 • Documento orixinal de adhesión ao Convenio de colaboración social. (Convenio de colaboración social é o asinado entre o Concello de Santiago de Compostela e o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, do 23 de xullo de 2007).
 • No caso de actuar en representación deberá achegar autorización escrita ou poder do interesado para actuar no seu nome e representación e fotocopia dos documentos de identidade do representante e o solicitante.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.
Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro Auxiliar do Ensenache permanecerá pechado dende o día 3 ata o día 7 de febreiro de 2020
Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Tramítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: