Explotación de bar-cafetería no quiosco do paseo Alto da Ferradura, na Alameda

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14-2-2013 ADXUDICOU a licitación á empresa "FEIXOADA GALICIA, S.L." por un canon anual de 10.500 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse o 5-3-2013

Data de publicación da adxudicación na web: 26-2-2014

Número de expediente municipal

2/13

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Establécese un canon mínimo anual a aboar ó Concello de 10.454’40 euros.

Información y documentación

Negociado de Contratación de Obras e Servizos
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981-543033
FAX : 981-542304
Correo electrónico: xlamasv@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: