Este servizo ten como funcións:
  • Programar cursos e actividades de prácticas deportivas e xestionar o uso das instalacións deportivas municipais.
  • Colaborar coas entidades, clubs e federacións deportivas para promover o deporte entre os veciños da nos cidade mediante convenios de colaboración, tramitación de subvencións, etc.
  • Informar sobre calquera das actividades que xurdan ou nas que participe o departamento e sobre os trámites para a utilización de instalacións municipais.
Os equipamentos do Parque Deportivo de Sar e do Complexo deportivo de Santa Isabel xestiónase a través da empresa XADE (Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos).

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: