Son equipamentos de uso comunitario, xeralmente de titularidade municipal, onde se organizan actividades que pretenden fomentar a convivencia dos veciños a través de programas de ocio (deportes, cine, teatro, excursións, exposicións), sociais (bibliotecas, cursos de alfabetización de adultos...) e de aprendizaxe (obradoiros de manualidades, astronomía, xardinería, ioga, etc.). Están abertos á participación de todos os veciños de Compostela.

A rede de equipamentos socioculturais do Concello de Santiago, entre centros e locais sociais, ten un total de 47 puntos, concibidos para o uso e aproveitamento comunitario.

Teñen como obxectivo fomentar a convivencia entre os veciños e impulsar a súa participación nestes espacios.

O Concello, a través do seu departamento de centros socioculturais conta cunha rede de 44 equipamentos, prográmanse anualmente, logo de escoitar as propostas e suxestións que se presentan, un conxunto de actividades dirixidas á maior franxa posible de interesados/as, garantindo así unha proposta global e plural.

Tipo de actividades que se poden encontrar nos centros socioculturais:
Actividades culturais e tempo libre:
 • Cursos, talleres sobre distintas prácticas artísticas: manualidades, pintura, flores secas, encadernación, fotografía, música, debuxo.
 • Exposicións e exhibicións de pequeño formato.
 • Representacións teatrais, mostras de música coral, folk, electrónica.
 • Visitas culturais.
 • Charlas, conferencias, mesas redondas sobre temática actualizada.

Actividades de promoción social e saúde:
 • Clubs variados (maiores, viaxeiros, fotografía, natureza, lectura, astronomía, arte).
 • Obradoiros de relaxación (ioga, taichi, aromaterapia, musicoterapia...)
 • Charlas de educación para a saúde, alimentación, vida saudable.

Servizos que se prestan nos centros socioculturais:
 • Espazos para xuntanzas de entidades: previa petición.
 • Espazos para exposicións.
 • Espazos para a lectura e o xogo infantil: rede de aulas de lectura e xogo infantil municipal, aulas informáticas.

Enderezos de contacto para actividades nos centros socioculturais

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: