As comisións dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Por outra parte, o Concello participa a través dos seus representantes en diversos organismos supramunicipais, organismos autónomos, fundacións, empresas públicas, sociedades mixtas e consellos sectoriais.

Comisión de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración, Facenda e Especial de Contas

Presidente: Manuel César Vila
Míriam Louzao Fernández
Xesús Domínguez Domínguez
María Rozas Pérez
Xan Duro Fernández
Yolanda Otero Balsa
Rosario Ferreiro Varela
Adrián Villa Torres
Gumersindo Guinarte Cabada
Marta Abal Rodríguez
Marta Álvarez Vázquez

Comisión de Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda, Medio Ambiente, Medio Rural e Servizos

Presidente: Iago Lestegás Tizón
Xesús Manuel Domínguez Domínguez
Pilar Lueiro Garcia
Mercedes Rosón Ferreiro
María Rozas Pérez
Xan Duro Fernández
Nerea Barcia Guldrís
Adrián Villa Torres
Borja Rubio Somoza
Marta Abal Rodríguez
Marta Álvarez Vázquez

Comisión da Área Social, Cultura, Participación, Igualdade e Transparencia

Presidenta: María Rozas Perez
Manuel Cesar Vila
Pilar Lueiro Garcia
Miriam Louzao Fernandez
Maria Rozas Perez
Xan Xesus Duro Fernández
Gumersindo Guinarte Cabada
Marta Abal Rodriguez
Marta Álvarez Vazquez
Yolanda Otero Balsa
Maria Rosario Ferreiro Varela
Borja Rubio Somoza

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións

Presidenta: Pilar Lueiro García
Xesús Domínguez Domínguez
María Rozas Pérez
Xan Duro Fernández
Yolanda Otero Balsa
Nerea Barcia Guldrís
Gumersindo Guinarte Cabada
Marta Abal Rodríguez

Comisión Asesora do Patrimonio Histórico

Presidente: Iago Lestegás Tizón
Míriam Louzao Fernández
Xan Duro Fernandez
María Baleato González
Jose Antonio Constenla Ramos
Mercedes Rosón Ferreiro

Representantes nas empresas municipais e organismos autónomos

Consorcio da Cidade de Santiago

Presidenta: Goretti Sanmartín Rei
Borja Verea Fraiz
Gonzalo Muíños Sánchez

Auditorio de Galicia

Presidenta: Goretti Sanmartín Rei
José Antonio Constenla
Míriam Louzao
Mercedes Rosón
María Rozas

TUSSA

Xesús Manuel Domínguez Domínguez
Xan Duro Fernández
María Rosario Ferreiro Varela
Adrián Villa Torres
Gonzalo Muíños Sánchez

INCOLSA

María Baleato González e Nerea Barcia Guldrís
Míriam Louzao Fernández
Gumersindo Guinarte Cabada
María Rozas Pérez

Mercagalicia

Borja Rubio Somoza
Manuel César Vila
Marta Abal Rodríguez

XADE

José Ramón de la Fuente Rodríguez
Pilar Lueiro García
Gonzalo Muíños Sánchez
Xan Duro Fernández

Fundación Refuxio de Animais Olalla directora

Presidenta: Goretti Sanmartin Rei
Xesus Dominguez Dominguez
Xan Duro Fernandez
Adrian Villa Torres
Marta Abal Rodriguez

Consello Asesor de Condecoracións

Presidenta: Goretti Sanmartín
María Rozas Pérez
Míriam Louzao Fernández
Xan Duro Fernández
José Antonio Constenla Ramos
Gumersindo Guinarte Cabada

UNINOVA

Presidenta: Goretti Sanmartín
Manuel César Vila
Míriam Louzao Fernández
Gumersindo Guinarte Cabada
María Rozas Pérez
Olaya Otero Sanjurjo

Comisión de Escolarización

Míriam Louzao Fernández

Sociedade de Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela

Goretti Sanmartín Rei
Míriam Louzao Fernández

Comité de Seguridade e Saúde

Manuel César Vilar
Xesús Manuel Domínguez Domínguez,
Pilar Lueiro García
Xan Xesús Duro Fernández

Fundación Eugenio Granell

Presidenta: Goretti Sanmartín Rei
Míriam Louzao Fernández
Mercedes Rosón Ferreiro

Museo do Pobo Galego

Míriam Louzao Fernández

Fundación Torrente Ballester

Míriam Louzao Fernández

Fundación Síndrome de Down

María Rozas Pérez
Compartir: