As comisións dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Por outra parte, o Concello participa a través dos seus representantes en diversos organismos supramunicipais, organismos autónomos, fundacións, empresas públicas, sociedades mixtas e consellos sectoriais.

Comisión de Presidencia, Réxime Interior, Modernización da Administración, Facenda e Especial de Contas

Presidente: Gumersindo Guinarte Cabada
Gonzalo Muíños Sánchez
Marta Abal Rodríguez
Alejandro Sánchez-Brunete
Ramón Quiroga Limia
María Castelao Torres
Marta Lois González
María Rozas Pérez
Xan Duro Fernández
Goretti Sanmartín Rei
Navia Rivas de Castro

Comisión de Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda, Medio Ambiente, Medio Rural e Servizos

Presidenta: Mercedes Rosón Ferreiro
María Milagros Castro Sánchez
José Manuel Pichel Patiño
Ana Belén Sabel Iglesias
Alejandro Sánchez-Brunete
María Castelao Torres
Marta Lois González
Jorge Duarte Vázquez
Xan Duro Fernández
Goretti Sanmartín Rei
Navia Rivas de Castro

Comisión da Área Social, Cultura, Participación, Igualdade e Transparencia

Presidenta: María Milagros Castro Sánchez
Mercedes Rosón Ferreiro
Rubén Prol Mariño
Ana Belén Sabel Iglesias
Evaristo Ben Otero
Beatriz Cigarrán Vicente
Jorge Duarte Vázquez
Marta Lois González
Branca Novo Rey
Xan Duro Fernández
Goretti Sanmartín Rei
Navia Rivas de Castro

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións

Presidente: Gonzalo Muíños Sánchez
José Javier Fernández Martínez
Evaristo Ben Otero
Beatriz Cigarrán Vicente
Marta Lois González
Xan Duro Fernández
Goretti Sanmartín Rei
Navia Rivas de Castro

Comisión Asesora do Patrimonio Histórico

Presidenta: Mercedes Rosón Ferreiro
Gumersindo Guinarte Cabada
José Antonio Constenla Ramos
Evaristo Ben Otero
Jorge Duarte Vázquez
Goretti Sanmartín Rei

Representantes nas empresas municipais e organismos autónomos

Consorcio da Cidade de Santiago

Presidente: Xosé A. Sánchez Bugallo
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Martiño Noriega Sánchez
Goretti Sanmartín Rei

Auditorio de Galicia

Mercedes Rosón Ferreiro
Noa Díaz Varela
José Antonio Constenla Ramos
Branca Novo Rey
Goretti Sanmartín Rei

TUSSA

Gonzalo Muíños Sánchez
Marta Abal Rodríguez
María Castelao Torres
Ramón Quiroga Limia
Jorge Duarte Vázquez
Goretti Sanmartín Rei

INCOLSA

Gumersindo Guinarte Cabada
Marta Abal Rodríguez
María Ángeles Antón Vilasánchez
José Antonio Constenla Ramos
Rafael Peña Vidal
Goretti Sanmartín Rei

Mercagalicia

Marta Abal Rodríguez
Ana Belén Sabel Iglesias
Marta Lois González

XADE

Esther Pedrosa Carrete
Evaristo Ben Otero
Jorge Duarte Vázquez
Goretti Sanmartín Rei

Fundación Refuxio de Animais

Esther Pedrosa Carrete
Evaristo Ben Otero
Jorge Duarte Vázquez
Navia Rivas de Castro

Consello Asesor de Condecoracións

Gumersindo Guinarte Cabada
Alejandro Sánchez-Brunete
Martiño Noriega Sánchez
Navia Rivas de Castro

UNINOVA

Xosé A. Sánchez Bugallo
José Antonio Constenla Ramos
Marta Lois González
Goretti Sanmartín Rei

Comisión Provincial de Saneamento

Comisión de Escolarización

Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico

Sociedade de Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela

Fundación Galega para o Deporte

Fundación Compostela Deporte

Fundación Eugenio Granell

Museo do Pobo Galego

Fundación Torrente Ballester

Fundación Síndrome de Down


Compartir: