Solicitudes relacionadas co cemiterio municipal de Boisaca

Descrición

Solicitude de certificado de titularidade de unidades de enterramento
Para a súa solicitude deberá achegar documentación que figura no impreso de solicitude
Información sobre o custo:
 • 3.07 Taxa pola expedición de documentos administrativos

 • Solicitude de cambio de titularidade de unidades de enterramento en Boisaca: É a modificación da titularidade do dereito funerario a favor dos herdeiros dunha unidade de enterramento por falecemento do titular ou cesión entre particulares.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.07 Taxa pola expedición de documentos administrativos

 • Autorización para limpeza de unidade de enterramento de Boisaca:
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicitude de permiso de colocación/substitución de lápidas en unidades de enterramento do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicitude de permiso de construción de subterráneo en sepulturas do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.12 Taxa de cemiterio municipal

 • Solicitude de prórroga de aluguer de nicho do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.12 Taxa de cemiterio municipal

 • Solicitude de inhumación de cadáver/cinzas: Obtención de autorización para o depósito de cadáveres ou cinzas nunha unidade de enterramento.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Traslado de cadáveres ou restos cadavéricos: Obtención de autorización para exhumación de cadáveres, restos cadavéricos ou cinzas depositadas nunha unidade de enterramento do cemiterio municipal de Boisaca e o seu posterior traslado dentro do mesmo ou a outro cemiterio.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicítase en

  Atención á Cidadanía
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
  Tel.: 981 543 128
  Fax: 981 543 129
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
  Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

  A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
  - Telefónico: 981542300 - 981543128
  - Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
  - No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

  Preséntase en

  Rexistro Xeral
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
  Tel.: 981 543 122
  Fax: 981 543 133
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.
  Rexistro Auxiliar do Ensanche
  Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
  Tel.: 981 543 001
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

  Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

  Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

  Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

  Durante a situación actual do estado de alarma:

  1. Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  2. Admítese a remisión de documentos por correo electrónico ao enderezo rexistro@santiagodecompostela.gal
  Deberá enviar a solicitude con todos os datos esenciais (artigo 66 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común), xunto coa documentación necesaria para realizar o trámite.

  3.- Se non lle é posible presentar a documentación a través dos canais indicados nos apartados 1 ou 2, pode contactar telefónicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela, que lle atenderá con cita previa.
  Teléfono para solicitar cita previa de atención presencial no Rexistro Xeral : 981 543 122

  Tramítase en

  Servizos comunitarios
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
  Tel.: 981 542 324
  Fax: 981 542 304
  Correo: Contactar co Concello

  Documentación

  Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.  Compartir: