Presentación

Que é un Orzamento Participativo?

Un Orzamento Participativo é un mecanismo que permite á veciñanza decidir sobre o gasto público, facendo propostas e decidindo sobre os proxectos a realizar.

Que se decide?

De cara a 2024, o Goberno municipal inicia un novo proceso de Orzamentos Participativos a través do Departamento de Xuventude. Os mozos e mozas de entre 16 (a cumprir en 2024) e 30 anos que residan, estuden ou traballen en Santiago de Compostela decidirán o destino de 100.000 € para a programación de actividades que se desenvolverán ao longo dese ano.

O Concello de Santiago conta xa coa experiencia de varios anos nos que, a través dos Orzamentos Participativos, o Departamento de Xuventude desenvolveu numerosas actividades. Estas son algunhas delas:

- Boas noites (2016 - 2019). Programa de lecer nocturno como alternativa lúdica, construtiva e saudable durante as fins de semana

- Cine ao aire libre (2016 - 2019) en parroquias e barrios do concello

- Actividades de formación e concienciación sobre igualdade e violencia de xénero (2016 - 2019)

- Encontros internacionais de cultura africana, xamaicana e galega (2016-17)

- The Bloque en Bloque Festival (2016), festival cultural no barrio das Fontiñas

- As Cancelas Primavera Fest (2017), festival musical de pequeno formato

- Elas tamén pintan (2017) e Derrubando muros con pintura (2019), arte urbana e recuperación paisaxística desde a perspectiva de igualdade

- Mes da Cultura Urbana (2017), con diferentes obradoiros, intervencións e actuacións

- Campamento xuvenil urbano (2017)

- Hortalíza-Te (2018-19), hortas ecolóxicas e formación para a mocidade nesta materia

- Cursos de lingua de signos (2019)

Que se pode propoñer?

Os 100.000€ orzados para este proceso destinaranse a actividades como festivais, talleres, formacións específicas, campañas de sensibilización… e en xeral, a aqueles proxectos que supoñan a contratación de bens e servizos externos cunha duración determinada ou puntual.

As propostas deben ser de interese xeral, competencia do Concello de Santiago de Compostela, estar dirixidas á mocidade, e seren viables técnica e legalmente. Non se incluirán proxectos que supoñan investimentos (construcións ou obras), contratación directa de persoal, gastos de mantemento ordinario, ou que teñan o carácter de subvención. Tampouco aqueles que propoñan a contratación específica dunha entidade ou empresa.

Antes da fase de votación, as propostas serán supervisadas e cuantificadas polo persoal do departamento de Xuventude.

Quen pode participar, e como?

Os Orzamentos Participativos constan de dúas fases: a realización de propostas e a votación.

Pode facer propostas calquera persoa, sen límite de idade. As propostas pódense enviar a través da páxina web decide.santiagodecompostela.gal e do correo electrónico decide@santiagodecompostela.gal ou entregalas nos espazos municipais habilitados ou durante os encontros e obradoiros que levará a cabo o Concello. En tódolos casos deberá achegarse debidamente cumprimentado este formulario.

Poden votar as propostas as mozas e mozos de entre 16 (a cumprir en 2024) e 30 anos que residan, estuden ou traballen en Santiago de Compostela, e que así o acrediten. Cada persoa deberá votar tres propostas, indicando o seu grao de preferencia.

A votación será online entre o 19 de febreiro e o 3 de marzo, a través da páxina da web decide.santiagodecompostela.gal

Folleto Compostela Decide

Descargar folleto informativo

Compartir: