ALCALDÍA

O Concello lembra a obriga das persoas propietarias de manter limpos de maleza os terreos en solo urbano e núcleo rural

21/05/2022

O Concello de Santiago lembra á cidadanía, a través dun bando, a obriga, contida na Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, de manter nun adecuado estado de limpeza e coa masa vexetal rozada as parcelas ou terreos situados en solo urbano, urbanizable e de núcleo rural antes de finais de maio de cada ano.

Leer más
Compartir: