EDUCACIÓN E CIDADANÍA

SERVIZOS DE COMEDOR E MADRUGADORES NA REDE DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

01/05/2020 INFORMACIÓN XERAL PARA AS FAMILIAS INSCRITAS NOS SERVIZOS

O Concello de Santiago de Compostela puxo en marcha o 10 de setembro de 2020 o servizo de comedores e madrugadores nos seguintes centros de ensino públicos: Apostólo Santiago, Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos-Villestro, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei (Lavacolla), Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só o servizo de madrugadores.

O servizo de comedores e madrugadores organízase polo Concello de Santiago de Compostela no marco dun Convenio de colaboración coa Consellería de Educación para prestar un servizo ás familias con menores a cargo, que favoreza a conciliación da vida laboral, familiar e persoal, a adquisición de valores e hábitos saudables desde a infancia.

Preséntase un curso escolar complexo pola aplicación de protocolos de seguridade e hixiene para previr os efectos da pandemia da COVID-19. Estes protocolos afectan aos comedores escolares especialmente no que ten que ver coa distancia de seguridade entre os comensais, así como nas medidas de limpeza, desinfección e a redución do aforo dos espazos.

Toda a información para as familias sobre o servizo atópase incluída nos documentos adxuntos.

Compartir: