Tirada de fogos de artificio

Descrición

Toda entidade ou persoa que desexe utilizar fogos de artificio no termo municipal do Concello de Santiago de Compostela, debe realizar a tramitación que corresponde neste Concello, ademáis dos trámites preceptivos na Subdelegación do Goberno da Coruña.

Dirixido a

As persoas físicas ou entidades responsables da tirada dos fogos de artificio.

Requirimentos

Presentar a comunicación ou a solicitude de autorización, segundo o caso, para tirada de fogos de artificio.

Trámites no Concello:
• No caso de tirada de fogos de artificio de ata 100 kg de materia regulamentada:
Deberá presentar comunicación previa, acompañada da documentación que figura no modelo oficial do Concello de Santiago.

• No caso de tirada de fogos de artificio de máis de 100 kg de materia regulamentada:
Deberá presentar solicitude de autorización acompañada da documentación que figura no modelo oficial.

Notas para o cidadán

Normativa:
Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería, aprobado por RD 563/2010 de 7 de maio, modificado por RD 1335/2012 de 21 de setembro.
Instrución técnica complementaria núm. 8 que desenvolve o Regulamento de artigos pirotécnicos (entrada en vigor o 9 de maio de 2013).

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
- Telefónico: 981542300 - 981543128
- Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Formas de presentación de documentación:

1. Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2. Se non lle é posible presentar a documentación a través da canle indicada no apartado 1, pode contactar telefónicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela, que lle atenderá con cita previa.
Teléfono para solicitar cita previa no Rexistro Xeral : 981 543 122

Tramítase en

Bombeiros. Servizo de extinción de incendios e salvamento
Enderezo: Avenida de Rodríguez de Viguri, 45
Tel.: 981 542 444 / 080 (emerxencias)
Fax: 981 542 450
Correo: Contactar co Concello
Horario: Todos os días, de forma ininterrompida.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: