Xestións ordenadas por servizos

Pódese acceder á información sobre xestións relacionadas coa administración mediante unha clasificación por servizos dependentes de cada departamento municipal. Contribúese así a axilizar o proceso de tramitación de expedientes ao dispór dos requirimentos, da documentación que debe achegar, dos prazos, da información sobre taxas ou mesmo a posibilidade de presentar recursos contra a resolución inicial, entre outros.

Alcaldía

Servizos xerais

Servizos básicos, obras, parques e xardíns

Servizos económicos

Servizos socioeconómicos

Servizos urbanísticos, rehabilitación e vivendas

Servizos socioculturais

Servizos de igualdade e benestar social

Tráfico e seguridade

Organismos externos

Compartir: