Revisión do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS). Actuacións incluídas no Programa EDUSI 2017-25, cofinanciado polo Concello de Santiago e os fondos FEDER.

Número de expediente municipal

CON/5/2020

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 23/06/2020 na Plataforma de Contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es/

Datos da publicación

publicado na Plataforma de Contratación do Sector Público (PLACSP) o 08/06/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: