Servizo de intervención arqueolóxica mediante sondaxes valorativas no proxecto de acondicionamento exterior do castelo de A Rocha Forte FEDER

Convocatorias mesas de contratación

MESAS DE CONTRATACIÓN. APERTURA PUBLICA SOBRE 2

DIA: 16/06/2020
HORA: 11:00
LUGAR: Videoconferencia Sección municipal de Contratación Plataforma Zoom:
ID de reunión: 925 3157 2377
Contraseña: 208980

Número de expediente municipal

CON/52/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 23:59 horas do día 11/06/2020 na Plataforma de Contratación do Sector Püblico.
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Sector Público o 27/05/2020
Publicado no Perfil do Concello 27/05/2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: