Suministro de sistemas de control de acceso mediante bolardos na Rúa San Francisco

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº 2

DÍA: 13/02/2018
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6 de xullo de 2018, acordou

Adxudicar o contrato de "Suministro de sistemas de control de acceso mediante bolardos na Rúa San Francisco" a favor da empresa KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SL (CIF: A78107349), por un importe de 102.066 euros, (IVE aparte 21%: 21.433,86 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

Así mesmo, compromete unha ampliación do prazo de garantía dun ano, por encima do mínimo establecido no prego de aplicación.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12-xullo-2018

Número de expediente municipal

CON/75/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

107.738,02 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 5 DE FEBREIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 16-01-2018
PUBLICADO BOP 19-01-2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: