Acceso zonas altas Almáciga-ámbito Santa Clara-Basquiños

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13-03-2015, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato para a execución das obras Acceso zonas altas Almáciga-ámbito Santa Clara-Basquiños á empresa PETROLAM A VEIGA, S.L. por un importe de 281.247,96 euros (IVE aparte 21%: 59.062,07 euros) ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O gasto correspondente a esta contratación, forma parte das actuacións incluidas no Programa Urbana Santiago Norte, cofinanciado pola Unión Europea con cargo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro do Eixo número 5 (Desenvolvemento sostible local e urbano) do Programa Operativo do FEDER en Galicia para o periodo 2007-2013.

O contrato formalizouse o 31-3-2015.

Número de ofertas presentadas: 23

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 19/03/2015

Número de expediente municipal

CON/48/2014

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

331.777,71 €

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 11 DE OUTUBRO DE 2014 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado no BOP o 15 de setembro de 2014

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: