Cambio de domicilio de vehículo (DXT)

Descrición

Solicitude de cambio de domicilio de vehículo no Rexistro de Vehículos da DXT e a efectos do imposto municipal de circulación.

Dirixido a

Aos titulares dos vehículos que precisen cambiar a domiciliación do mesmo.

Notas para o cidadán

O Concello remitirá as solicitudes á DGT unha vez á semana (tras a comprobación de que o domicilio declarado polo solicitante é o que consta no Padrón Municipal).
A DGT a través da súa Oficina Local de Tráfico anotará no Rexistro de Conductores e Vehículos o cambio de domicilio solicitado, enviando ao interesado notificación do cambio efectuado e a data de efectos. (Non expide novo Permiso de Circulación).

É importante a efectos de facilitar a tramitación indicar un número de teléfono de contacto

Información sobre o custo

É gratuíto.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro Auxiliar do Ensanche permanecerá pechado dende o día 19 de febreiro ata o día 2 de marzo de 2020.
Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Tramítase en

Tráfico
Enderezo: Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
Tel.: 981 542321
Fax: 981 542338
Correo: Contactar co Concello
Horario: Atención ao público: luns, mércores e venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: