Ocupación de vía pública con camión para mudanza

Descrición

É a solicitude de autorización de ocupación temporal de vía pública para a realización dunha mudanza.

Dirixido a

Ás persoas ou empresas que desexen realizar unha mudanza no Concello de Santiago.

Documentación necesaria

A que figura no reverso do modelo de solicitude.

Notas para o cidadán

Para a liquidación das taxas pola ocupación deberá dirixirse a Oficina Municipal de Atención ao Contribuínte sita na rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo.
Tel.: 881 599 977 / 981 542 384 // Fax: 981 542 381
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
A sinalización da ocupación corre a cargo do interesado.

Información sobre o custo

Ordenanza fiscal municipal:


Compartir: