Accesibilidade e eliminación de barreiras

Descrición

Actuacións continuadas de eliminación de barreiras arquitectónicas, urbanísticas, na edificación, no transporte e na comunicación, de xeito que se resolva de maneira integral o problema da accesibilidade no territorio urbano e nos espazos públicos.
O deseño das actuacións baséase nos estudos técnicos realizados conxuntamente entre o Concello e as principais entidades representativas dos colectivos de persoas con discapacidades.

O Concello de Santiago elaborou unha Guía de servizos que contén un viario, edificios públicos, hospedaxe, restauración e recomendacións técnicas para o fomento da accesibilidade.
Guía de accesibilidade

Solicítase en

Puntos de Atención de Servizos Sociais do Concello-PASS
Cita previa: 981 542 465


Compartir: