certificado de convivencia

Descrición

Documento que acredita os datos que constan no padrón municipal de habitantes como domicilio, data de nacemento e identificación das persoas que figuran nese domicilio.

Documentación necesaria

- DNI do solicitante ou libro de familia do/a menor.

Notas para o cidadán

- Pódese solicitar e obter ao momento achegándose á oficina do Padrón municipal, co documento de identidade do solicitante.
- Tamén o pode solicitar a través da carpeta cidadá desta páxina web (precisa clave de acceso, DNIe ou certificado dixital).

Información sobre o custo

Ordenanza fiscal municipal: Ordenanza fiscal 3.07 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos.

Solicítase en

Padrón Municipal de Habitantes
Enderezo: Baixos de Raxoi (entrada pola rúa Raxoi)
Tel.: 981 542 318
Fax: 981 543 028 // Correo: padronmh@santiagodecompostela.gal
Correo: Contactar co Concello
Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9.00 a 13.00 horas.

Preséntase en

Tramítase en

Padrón Municipal de Habitantes
Enderezo: Baixos de Raxoi (entrada pola rúa Raxoi)
Tel.: 981 542 318
Fax: 981 543 028 // Correo: padronmh@santiagodecompostela.gal
Correo: Contactar co Concello
Horario: de luns a venres (agás festivos), de 9.00 a 13.00 horas.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: