EDUCACIÓN

A partir de mañá ábrese o prazo de presentación para solicitudes de novo ingreso nas escolas infantís municipais

15/03/2023 O Departamento de Educación do Concello de Santiago acaba de publicar a listaxe de reservas e traslados do alumnado actual, así como o número de prazas vacantes dispoñibles para as escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Salgueiriños-Meixonfrío. As familias interesadas poderán achegar desde mañá, 16 de marzo e ata o 17 de abril, as solicitudes de prazas para novos/as alumnos/as.

As solicitudes de novo ingreso presentaranse segundo o modelo ED005 ("Solicitude de ingreso en escolas infantís municipais") que se pode descargar na sede electrónica do Concello de Santiago, solicitarse por correo electrónico a calquera das tres escolas infantís ou recollerse nas propias escolas infantís.

A solicitude poderá ser presentada ata o 17 de abril na sede electrónica do Concello de Santiago, escollendo o trámite "Solicitude de ingreso en escolas infantís municipais" dentro do catálogo de trámites dispoñibles, ou de xeito presencial no Rexistro xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou mediante calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

As persoas interesadas deberán achegar co impreso, a documentación requirida. De non achegarse dita documentación pedirase ao solicitante que nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos.

Será requisito imprescindible para ser adxudicatario de praza nas escolas infantís municipais que o/a neno/a solicitante estea empadroado no Concello de Santiago para optar á praza.

As listas definitivas de admitidos/as, excluídos/as e da lista de agarda faranse públicas entre 29 de maio e o 5 de xuño. O prazo de matrícula para todo o alumnado das escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas, e Meixonfrío-Salgueiriños será do 6 ao 16 de xuño.

Direccións relacionadasCompartir: