CIDADES PATRIMONIO

O Grupo de Cidades Patrimonio avanza en estratexias comúns para homoxeneizar a sinalización Patrimonio Mundial

08/04/2021 Equipos técnicos das 15 Cidades Patrimonio da Humanidade de España definiu hoxe un manual de boas prácticas para lograr que a sinalización Patrimonio Mundial nos centros históricos das 15 cidades se adapten a unha imaxe similar, accesible e co logotipo da UNESCO e do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade en todos os soportes.

O presidente do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade e alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, subliñou a importancia deste acordo "co que o noso Grupo é un exemplo no noso país de como 15 cidades compartan boas prácticas e plans que permiten compatibilizar a correcta xestión do patrimonio cunha oferta turística conxunta que representa o Patrimonio Mundial Unesco e a marca España".

As xornadas celebráronse os días 7 e 8 de abril, con participación de técnicos das 15 cidades, na sede do Consorcio Cidade Monumental de Mérida. Segundo explicou o presidente do Grupo, "nos sinais patrimoniais das 15 cidades atopámonos ausencia de logotipo da UNESCO nalgúns casos; falta de accesibilidade dos textos noutros casos, deficiente estado de conservación dos sinais, deseños anticuados e, sobre todo, falta unha imaxe común entre as 15 cidades. Iso é o que queremos cambiar para mellorar a experiencia dos viaxeiros achegando información actualizada e moderna que sexa un novo atractivo para aumentar o fluxo de turistas, mellorar a calidade da oferta, contribuír á desestacionalización e aumentar a fidelización dos nosos destinos, con experiencias de valor diferenciais para o turista implementando o uso das novas tecnoloxías".

Todas as cidades coinciden na importancia da sinalización a nivel informativo e ademais como elemento estratéxico para diversificar o turismo, facilitar a visita e conciliar a vida da localidade cos turistas, servindo tamén aos intereses da propia cidade. Pilar Amor, coordinadora da comisión de Turismo do Grupo e delegada de Turismo do concello de Mérida, explicou que "os principais obxectivos que persegue o plan consisten en xerar un turismo de calidade, fomentar unha nova maneira de comprender a cidade e os lugares turísticos de interese a través de recursos tecnolóxicos, así como dar visibilidade a cada cidade como parte do Grupo".

Durante as dúas xornadas na que se compartiron boas prácticas, alternativas tecnolóxicas e solucións de sinalización inclusiva, establecéronse conclusións cun decálogo de medidas que se comprometen a impulsar as 15 cidades do Grupo. Segundo engadiu Pilar Amor, entre elas, inclúense: "adaptabilidade ás novas normativas e necesidades do mercado; desenvolvemento de plans de dixitalización, modernización, substitución e mantemento dos sinais actuais, eliminación de sinais anticuados, ampliación da sinalización a outros lugares de interese para o turista permitindo diversificar os fluxos e mellorar a experiencia, desenvolvemento de plans de accesibilidade turística, facilitar e mellorar a experiencia de todos os turistas que visitan as cidades, con experiencias integrais para o turista con necesidades especiais. Todo isto desde o máximo respecto ao Valor Universal Excepcional que define ás cidades do Grupo".

O Grupo chegou a este resultado tras un longo proceso de traballo que se iniciou en 2019 coa chamado Fase I Sinalización GCPHE, un proxecto financiado pola Secretaría de Estado de Turismo, que concluíu coa entrega por parte da consultora Braintrust dun estudo comparativo, resultado da análise da sinalización das 15 cidades e de reunións con técnicos municipais de turismo do Grupo.

O estudo continuou en 2020 coa participación dos técnicos de Accesibilidade na Fase II, a cargo da mesma consultora e financiada tamén pola Secretaría de Estado de Turismo. Na actual Fase III deste proxecto, no ámbito da Comisión de Patrimonio e co financiamento do Ministerio de Cultura e Deporte, incorporáronse ao estudo os técnicos de Patrimonio, coa finalidade de pechar un estudo rigoroso que permita chegar á proposta base común ás 15 cidades de deseño, con características mínimas para unha nova sinalización Patrimonio Mundial homoxénea para os monumentos nas 15 cidades UNESCO, coa característica de accesibilidade e posta en valor do patrimonio.

O presidente do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade, que inaugurou onte as xornadas, acompañado de Pilar Barrero, subdirectora de Xestión e Coordinación dos Bens Culturais, do Ministerio de Cultura, lembrou que a nova sinalización complementa o traballo para que cada cidade poida ter os novos planos turísticos dispoñibles antes do verán, que tamén inclúen 15 vídeos de testemuños alusivos aos Valores Universais Excepcionais de cada cidade, así como códigos QR: "As 15 Cidades Patrimonio da Humanidade van ter novas ferramentas de promoción o próximo ano e os visitantes van atopar en todas as oficinas de turismo das nosas cidades planos moi atractivos, con coherencia en toda a identidade corporativa para o Patrimonio Mundial. Os novos planos e a renovación da sinalización, supoñen un salto de calidade para mellorar a experiencia dos viaxeiros".

Compartir: