BENESTAR SOCIAL

Entrega de diplomas aos participantes no Obradoiro de Familia e Saúde

18/04/2012 A concelleira de Familia, Benestar Social, Muller e Emprego, Paula Prado, entregou os diplomas aos alumnos e alumnas participantes no Obradoiro de Familia e Saúde, realizado na Casa das Asociacións de Benestar Social no marco do Programa Municipal de Intervención Socioeducativa.

O Obradoiro de Familia e Saúde tiña como obxectivo incrementar as competencias e destrezas das persoas participantes no coñecemento e axeitado manexo do sistema sanitario (atención primaria, servizo de urxencias). Ademais, déronse pautas para realizar coidados axeitados da saúde nos diferentes membros da unidade familiar.

O Obradoiro consistiu en catro sesión levadas a cabo por diferentes profesionais do ámbito da saúde. A última sesión foi impartida polo doutor Almeida, pediatra do Servizo de Urxencias do CHUS. O seu cometido foi a instrución sobre o axeitado uso do Servizo de Urxencias, así como a formulación de diferentes medidas de prevención da saúde para os menores. A sesión contou cunha alta participación, resultou moi dinámica e rexistrou unha alta valoración tanto polos participantes como polos docentes.

Compartir: