Axudas para festas patronais

Descrición

Axudas dirixidas ás asociacións de veciños, inscritas no Rexistro municipal de asociacións, para a celebración das súas festas patronais, consistentes no desenvolvemento de actividades culturais.

Solicítase en

Festas
Enderezo: Rúa Nova, 21 (Teatro Principal)
Tel.: 981 542 347
Fax: 981 542 348
Correo: Contactar co Concello

Servizos

FestasCompartir: