Convocatoria de subvencións complementarias ás dos plans estatais de vivenda nas áreas de rehabilitación integral

Descrición

A presente convocatoria de subvencións ten por obxecto o inicio do procedemento de concesión de axudas á rehabilitación complementarias das concedidas ao abeiro dos convenios en vigor en desenvolvemento dos plans estatais de vivenda nas áreas de rehabilitación integral declaradas no termo municipal de Santiago de Compostela.

A súa finalidade é incrementar as axudas recibidas en desenvolvemento do Plan de Vivenda en función das circunstancias subxectivas da persoa beneficiaria, polo que en ningún caso se concederán de xeito exclusivo nin fóra dos ámbitos declarados a tal efecto.

Dirixido a

Poderán ser beneficiarias as persoas físicas propietarias de vivendas que sexan beneficiarias das axudas á rehabilitación convocadas ao abeiro dos convenios en vigor en desenvolvemento dos Plans Estatais de Vivenda, que reúnan, conxuntamente coa unidade familiar ou de convivencia da que formen parte se é o caso, os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Notas para o cidadán

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación que se especifica nesta convocatoria iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOP, e rematará o día 30 de setembro de 2019.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122
Fax: 981 543 133
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.
Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Tel.: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro auxiliar do Ensanche permanecerá pechado o día 22 de outubro de 2019 e os días 28, 29, 30 e 31 de outubro de 2019.
Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

Tramítase en

Rehabilitación e Vivenda
Enderezo: Praza de Cervantes n. 5-2º
Tel.: 981 54 24 37
Tel. tramitación de subvencións: 981 542 419

Documentación

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: