Licenzas de Obras e outras intervencións urbanísticas

Descrición

É un permiso necesario para a realización de obras ou outras intervencións urbanísticas, que non se tramiten como "Comunicación Previa" . O seu fin é comprobar a adecuación da solicitude de licenza ao establecido na normativa urbanística.

Documentación necesaria

Ver modelos de solicitude

Información sobre o custo

• Pode liquidar os tributos a través da Carpeta Cidadá ou na:
- Oficina do Rexistro Auxiliar de Urbanismo:
Praza do Obradoiro, 1-2º.
Tel.: 981 542 420
- Oficina de Atención ao Contribuínte:
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 / 981 542 384 // Fax: 981 542 381
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h. Se o trámite require cita previa débese empregar ese sistema, chamando ao teléfono 881 599 977 / 981 542 384 ou solicitándoa na web do Concello de Santiago, no sitio Cita Previa
• O pagamento efecturase nas entidades bancarias autorizadas (figuran no documento de liquidación) ou no sitio Pago en Liña desta páxina web.

Antes da presentación da solicitude de licenza de obra deberá pagar os tributos municipais.

Ordenanzas fiscais municipais:
- Ordenanza fiscal 1.04 reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras
- Ordenanza fiscal 3.07 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos.
- Ordenanza fiscal 3.09 reguladora da taxa polas licenzas urbanísticas.

Solicítase en

Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo
Enderezo: Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420

Preséntase en

Rexistro Auxiliar de Urbanismo
Enderezo: Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420
Horario: Consultar

Outros rexistros: Consultar

Tramítase en

Licenzas e comunicacións de obras
Enderezo: Praza do Obradoiro, 1-2º andar
Tel.: 981 542 420
Fax: 981 542 430
Horario: O persoal técnico atende ao público previa cita (teléfono: 981 542 420).

Documentación

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: