Solicitudes relacionadas co cemiterio municipal de Boisaca

Descrición

Solicitude de certificado de titularidade de unidades de enterramento
Para a súa solicitude deberá achegar documentación que figura no impreso de solicitude
Información sobre o custo:
 • 3.07 Taxa pola expedición de documentos administrativos

 • Solicitude de cambio de titularidade de unidades de enterramento en Boisaca: É a modificación da titularidade do dereito funerario a favor dos herdeiros dunha unidade de enterramento por falecemento do titular ou cesión entre particulares.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.07 Taxa pola expedición de documentos administrativos

 • Autorización para limpeza de unidade de enterramento de Boisaca:
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicitude de permiso de colocación/substitución de lápidas en unidades de enterramento do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicitude de permiso de construción de subterráneo en sepulturas do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.12 Taxa de cemiterio municipal

 • Solicitude de prórroga de aluguer de nicho do Cemiterio Municipal de Boisaca
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude
  Información sobre o custo:
 • 3.12 Taxa de cemiterio municipal

 • Solicitude de inhumación de cadáver/cinzas: Obtención de autorización para o depósito de cadáveres ou cinzas nunha unidade de enterramento.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Traslado de cadáveres ou restos cadavéricos: Obtención de autorización para exhumación de cadáveres, restos cadavéricos ou cinzas depositadas nunha unidade de enterramento do cemiterio municipal de Boisaca e o seu posterior traslado dentro do mesmo ou a outro cemiterio.
  Para a súa solicitude deberá achegar a documentación que figura no impreso de solicitude

  Solicítase en

  Atención á Cidadanía
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
  Tel.: 981 543 128
  Fax: 981 543 129
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
  Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

  A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
  - Telefónico: 981542300 - 981543128
  - Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
  - No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

  Preséntase en

  Rexistro Xeral
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
  Tel.: 981 543 122
  Fax: 981 543 133
  Correo: Contactar co Concello
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

  Rexistro Auxiliar do Ensanche
  Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
  Tel.: 981 543 001
  Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.

  Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

  Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

  Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Oficinas xerais de información e rexistro da Xunta de Galicia en Santiago de Compostela

  Se precisa copia selada do documento que se presente, ten que achegala o interesado.

  Formas de presentación de documentación:

  1. Suxerímoslle que utilice o rexistro electrónico do Estado que permite presentar documentos para a súa transmisión electrónica a outras administracións públicas (comunidades autónomas, entidades locais etc.) integradas no sistema de interconexión de rexistros:
  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  2. Se non lle é posible presentar a documentación a través da canle indicada no apartado 1, pode contactar telefónicamente co Rexistro do Concello de Santiago de Compostela, que lle atenderá con cita previa.
  Teléfono para solicitar cita previa no Rexistro Xeral : 981 543 122

  Tramítase en

  Servizos comunitarios
  Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende n. 6-8 baixo
  Tel.: 981 542 324
  Fax: 981 542 304
  Correo: Contactar co Concello

  Documentación

  Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.  Compartir: