Pagamento de recibos

Descrición

O pagamento dos recibos e liquidacións pódese realizar mediante pagamento en liña e domiciliación bancaria.

Notas para o cidadán

No caso de extravío do recibo antes ou despois do pagamento, poderá solictar un duplicado do recibo na Oficina de atención ao contribuínte que lle será facilitado no momento do seu requirimento.

Normativa reguladora
Ordenanza Fiscal de xestión, recadación e inspección
Ordenanza de cada tributo
Calendario do contribuínte

Solicítase en

Atención ao Contribuínte
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Fax: 981 542 381
Correo: Contactar co Concello
Horario: Atención presencial, de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h. (agás horario específico de cita previa)

Preséntase en

Tramítase en

Atención ao Contribuínte


Compartir: