Rexistro de licitadores

Descrición

O Rexistro de licitadores ten como finalidade facilitar a concorrencia e axilizar a tramitación dos procedementos administrativos de contratación do Concello e constitúe un catálogo de persoas naturais ou xurídicas interesadas en ofrecer as súas prestacións derivadas da súa actividade empresarial.

Solicítase en

Contratación
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8 baixo
Tel.: 981 543 033
Fax: 981 542 304
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: