Servizo de conservación e mantemento do parque de Salgueiriños, reservado a centros especiais de emprego

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 03.08.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato á empresa INTEGRO XARDINERIA E MEDIOAMBIENTE, SL nos mesmos termos que se reflicten no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta do Goberno Local de data 06.07.2010.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 03.08.2010.

Número de expediente municipal

CON/76/2010

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

76.381,34

Datos de la publicación

BOP DE DATA 29.04.2010.

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal

Direcciones relacionadas

Compartir: