Xestión do Servizo da Escola Infantíl municipal de Salgueiriños

Adxudicación do contrato de xestión do Servizo da EScola Infantil Municipal de Salgueiriños: A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 19 de abril de 2013, aduxidicou o contato de referencia a favor de SERVICIOS Y MATERIALES, SA, por un canon anual de 278.054,95 euros/ano, por ser a máis vantaxoa das presentadas

CON/39/2012

Adxudicacion definitiva

Canon máximo que aboará o Concello ó concesionario: 298.983'82 euros/ano.

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal
Compartir: