Construcción Escola Infantil en Salgueiriños

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato á empresa JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, SA nos mesmos termos que se reflicten no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta do Goberno Local de data 21.09.2010.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13.10.2010.

Número de expediente municipal

CON/97/2010

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

818.965'52

Datos da publicación

BOP 02.07.2010.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Compartir: