Concello de Santiago de Compostela

Saltar a contidos
Utilidades (Saltar):

Idiomas (Saltar):Portada » E-Santiago » Perfil de Contratante
Compartir:

Construcción Escola Infantil en Salgueiriños

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13.10.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA do contrato á empresa JESUS MARTINEZ ALVAREZ CONSTRUCCIONES, SA nos mesmos termos que se reflicten no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta do Goberno Local de data 21.09.2010.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13.10.2010.

Número de expediente municipal: CON/97/2010

Estado da contratación: Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación: 818.965'52

Datos da publicación: BOP 02.07.2010.

Información e documentación:
Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal

Direccións relacionadas

Filtro de contrataciónsEnviar | Imprimir | Arriba

© Concello de Santiago. Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. Tel.: 981 542 300 (Centraliña) 981 542 357 (Alcaldía).